За Империята на Най-могъщите Магьосници (BG)

Империята на Могъщите Магьосници е единствената окултна организация от световен мащаб

Потомственная ведьма Алёна Полынь

Основател на ИММ е потомствената магьосница Альона Полън. Връзката между поколенията, която ни дава правото да се наричаме потомствени или родови магьосници при нас не е само на думи. Баба ми е представител на знатен Род магьосници, а днес вече дъщери ми продължават Династията на магьосниците.

В обществото се е формирал образ на магьосницата като необразована груба жена или бабичка, отдалечена от хората, която ден и нощ прави магии по гробищата или над печката. Искам да поясня, тъй като сега вече се е изгубило правилното разбиране. Магьосница - означава знаеща материята, магьосници съответно е имало в различни слоеве на населението, включително и при благородниците, но до хора е стигнала само селската магия и бабичките с боси крака, едва ли не в цървули. В същото време, аристокрацията се е занимавала много силно с окултизъм, създавайки окултни организации. Чародейството и магията на аристокрацията много силно се е различавала от селската магия. Дълбочината на познанието, възможността за сериозно изучаване на мирозданието и интересът към магията като наука, именно това е било присъщо за благородниците. Несъмнено самите ритуали са имали различна Сила и посока, защото местообитанието винаги образува мирогледа.

В културата на всички народи има много дълбоки познания, магията на хората с различен статус и различните народи винаги има един Източник - Първичното. Именно на Силата на Първичното се основава Империята на най-Могъщите Магьосници. Ние не разделяме Земята на държави, а само на страни, осъзнавайки, че Земята е едно цяло. В знанието на всяка страна, в магията на всеки народ има нещо, което изисква задълбочено изучаване. Много е загубено, но не безвъзвратно. ИММ повдига магическите знания от миналото и прави своите магически архиви.

С какво се занимава Империята на най-Могъщите Магьосници?

Чем занимается Империя Сильнейших Ведьм?

Основната и главна задача на Империята на най-Могъщите Магьосници — това е подобряване на жизнената дейност на Земята и повишаване качеството на живота на човека, знаещ това, какво е необходимо на Земята за взаимодействие. За сметка на какво се подобрява жизнената функция на Земята и качеството на живот на човека?

За сметка на знанията, които се прилагат на практика от магьосниците и маговете на ИММ по отношение на Земята. Благодарение и на физическата помощ към Земята. А именно, засаждането на дървета и цветя от Червената книга. И не просто засаждане, а ритуал, носещ в себе си не само озеленяването на Земята, но и мощни енергийни ритуали за възстановяването на Земята.

Задълбоченото изучаване на магията и чародейството помага за магьосниците и маговете на Империята да прилагат магическите си умения за подобряване не само на своето качеството на живот и на своите близки, но и на страната, в която те живеят, както и на цялата Земя.

В светогледа на хората са събрани множество религии, Империята на най-Могъщите Магьосници говори за един общ Източник на всички знания. Всяка религия е построена върху едно или друго познание и винаги има цел, целта е различен вид въздействие върху съзнанието на човека. Ние не отричаме нито една от религиите, ние говорим за това, че всичко е едно цяло. Създаването на една или друга религия, обръщайки се към един или друг Бог, трябва да разберете, че утробата на всичко е Първичното. Първичното на всичко съществуващо и носещо. Неприязън към която и да е от страните е отричане на част от Земята, то е същото, като да не обичате някоя от частите на тялото си. Обиждането на чувствата на вярващите в една или друга религия, или Бог, чрез изказвания относно несъстоятелността на вярата им, и глобализирането на друга, е задънена улица на невежеството. Знанията на всички религии са излезли от учението на ведите.

Всяко религиозно познание е филтрирано под съзнанието на народа, населяващ една или друга страна, но така, че невежите да не научат нещо повече, което може да доведе до интерес към своето индивидуално съзнание и изход от масите на биороботи. Ето защо Империята на най-Могъщите Магьосници обича цялата Земя и изучава всички знания. За да създаде възможност за Щедрост, т.е. за растеж на душата, от личинка в Голямата (именно това значение има думата щедрост). Магията е наука на всички науки и религия на всички религии, което означава, че тя съдържа това зрънце, благодарение на което може да се отгледа цяла градина. Ние разбираме дълбочината и възможностите на тези знания, които всеки нов ден се отварят пред нас.

Империята на най-Могъщите Магьосници извършва ръкополагане на магьосници и магове. Ръкополагането на магьосници и магове - това не е ритуал на отричане от един или друг егрегор (например, отказ от Христос), не е колене на петел на гробище. Ако магьосник Ви говори за отричане или обратното, посвещава само мюсюлманите или само Християни, той е невеж.

Ръкополагането на магьосници и магове ИММ, на първо място това е влизане в Империята, второ, придобиване на Силата на 4-те елемента, на трето място магическия канал, където познанието на магьосниците и маговете има временно пространствена дълбочина, и четвърто - канал на Твореца. Това е истинското ръкополагане на магьосница и маг, и разбира се, това носи отговорност и задължения. По процеса на ръкополагането има книги и видео конференции, за да се обясни какво всъщност е ръкополагане на магьосница, защото невежеството ражда неразбираеми, странни и понякога опасни ръкополагания.

Империята на най-Могъщите Магьосници ръкополага в Гората. Какво е Гора на Империята?

Империя Сильнейших Ведьм посвящает в Рощу

Има и такива, които все още далеч от магията, но добре разбират необходимостта от подобряването на качеството на живот на Земята. Такива хора нямат готовност за ръкополагане като магьосница, но те могат да влязат в магическата Гора. Гората означава възможност да растеш, като се присъединиш към силната организация на магьосниците. Това е защита, подкрепа и помощ от егрегора на Империята на най-Могъщите Магьосници.

Империята на най-Могъщите Магьосници е единна организация за всички занимаващи се с магия и магьосничество, независимо от посоката на магията, националността и религията. В Империята на най-Могъщите Магьосници се провеждат часовете по магия, ние изучаваме всички области на магията и магьосничеството, като се усъвършенстваме с всеки изминал ден. Във всички държави сериозните магьосници и магове влизат в ИММ, с цел по-дълбокото изучаване на магьосничеството и помагане на Земята. Днес, присъединяването към Империята подчертано дава статут на магьосница. Ето защо много хора, които търсят магическа помощ от магьосниците и маговете, научават за ръкополагането именно в ИММ при Альона Полън.

Альона Полън е автор на магически книги, създател на най-големия брой оракули в Света и единственият човек, който е открил за всички магията на Таро и е доказала непълноценността на класическите карти Таро според енергетиката. Именно от Альона Полън е публикувана пълната Таро колода от 111 карти. Обучаващите видео материали на сайта са много. Най-голямата дъщеря Кристина Мандрагора издава първата си книга на 14-годишна възраст. Всичко това говори за възможността да растеш и да се развиваш в областта на магията, базирана на знанията на Силна Магическа Династия.

Учениците на Альона Полън издават вече своите книги и карти, имат магически кабинети на уебсайта на ИММ. Обучението на магии и магьосничество в Империята - това е пълен и задълбочен подход във всички посоки. Където теорията се преплита с практиката, създавайки могъщи магьосници и магове, и повишавайки Силата на родовите магьосници.

Често задаван въпрос

Задължително ли е магьосницата или мага, които имат родова магическа Сила, предадена по наследство да се ръкополагат. Да, това се изисква. Както е написано по-горе, ръкополагането като магьосница в ИММ това е влизане в Един магически канал, както и възможността за придобиване на по-дълбоки познания, освен това, това е и общуване със съмишленици и обмен на най-добрите практики.

Мащабите на Империята на най-Могъщите Магьосници е очевидна за всички и ИММ се е превърнала в един Вид, майка на всички магьосници и магове, само шарлатани избягват да влязат в Империята, защото изучаването на магията и магьосничеството не им трябва. Винаги имайте в предвид, търсейки помощ от магьосница, дали тя е член на Империята, можете да ни напишете изяснително писмо, защото всички сериозни магьосници и магове са членове на Империята на най-Могъщите Магьосници. Магьосницата се учи цял живот, тъй като познаването на магията и магьосничеството е безкрайно, точно за това, всички сериозни практика влизат в ИММ. В помощ на хората е отворен Парапсихологически център на Альона Полън в Москва, където се приемат учениците за магьосници.


Для желающих пройти Посвящение в ведьмы и ведуны

Для желающих войти в Рощу Империи

Об Алёне Полынь Отзывы Пресс-центр / СМИ о нас Контакты