O Říši Nejmocnějších Vědem (CZ)

Říše Nejmocnějších Vědem je jediná okultní organizace působící v mezinárodním měřítku

Потомственная ведьма Алёна Полынь

Zakladatelkou ŘNV je dědičná vědma Alena Polyň. Propojení generací, které mi dává právo se jmenovat dědičnou nebo rodovou vědmou, nejsou jen pouhá slova. Moje babička byla představitelkou znatného Rodu vědem a dnes již moje dcery jsou pokračovatelky Dynastie vědem.

Ve společnosti se vytvořila mylná představa o vědmě jako o nevzdělané obhroublé ženě nebo stařeně, která je se strání veřejnosti, čáruje dny a noci někde na hřbitově nebo za pecí. Chci vysvětlit, jak to je, neboť správné chápání je již nyní ztraceno. Vědma znamená ta, která vědoucí o podstatě, takže vědmy existovaly ve všech společenských vrstvách včetně šlechty, ale mezi lidmi se rozšířila představa pouze o vesnické magii a babě pomalu v laptích na bosou nohu. Přitom se šlechta věnovala okultismu velice aktivně a zakládala okultní organizace. Čarování a magie šlechty se hodně lišily od vesnické magie hloubkou poznání, možností vážného zkoumání všesvěta a zájmem o magii jakožto o vědu. To vše bylo vlastní právě šlechtě. Samozřejmě i samotné rituály měly jinou Sílu a směr, vždyť prostředí vždy určuje vnímání světa.

V kultuře každého národa existuje hodně hlubokých poznatků, magie lidí různého postavení a různých národů má přesto jediný Zdroj, tím je Prvopočátek. Právě na Síle Prvopočátku je založena Říše Nejmocnějších Vědem. Nedělíme Zemi na státy, ale pouze na strany, protože chápeme, že Země je jednotné tělo. Vědomosti každé země, magie každého národa vyžaduje hluboké zkoumání. Hodně je ztraceno, ale ne nenávratně. ŘNV vyzdvíhá vědmovské poznání z minulosti a dodává k němu vlastní zkušenosti.

Čím se zabývá Říše Nejmocnějších Vědem?

Чем занимается Империя Сильнейших Ведьм?

Hlavním úkolem Říše Nejmocnějších Vědem je zvýšení činorodosti Země a zlepšení kvality života vědoucího člověka, toho, koho Země potřebuje k součinnosti. Kvůli čemu se zvyšuje činorodosti Země a zlepšuje se kvalita života člověka?

Kvůli poznatkům, které vědmy a vědmáci ŘNV používají v praktické formě ve vztahu k Zemi. Kvůli fyzické pomoci Zemi a to sázením stromů a květin, které jsou na červeném seznamu. Přitom nejde o obyčejné sázení, ale o obřad, který nese s sebou nejenom zazelenění Země, ale energeticky mocné rituály k obnovení Země.

Studování magie a čarování na velice hluboké úrovni pomáhá vědmám a vědmákům Říše používat magická poznání ke zlepšení nejenom svého života a života svých blízkých, ale i zemí ve kterých žijí a také celé Země.

Do vnímání lidmi světa je vepsáno spousta religií, Říše Nejmocnějších Vědem mluví o jednotném Zdroji všech vědomostí. Každá religie je vybudována na těch či oněch poznatcích a vždy má svůj cíl, kterým jsou různé způsoby ovlivnění vědomí člověka. Neodmítáme ani jednu z religií, tvrdíme, že všechno je jednotné. Když vytváříte tu či onu religií, obracíte se na toho či onoho Boha, musíte chápat, že lůnem všeho je Prvopočátek. Prvopočátek všeho jsoucího i nejsoucího. Neláska k nějaké zemi je odmítnutím části Země, to je totéž, co nemilovat část vlastního těla. Urážka citů věřících té či oné religie nebo Boha znevážením jejích víry a vyzdvižení jiné víry je slepá cesta nevědomosti. Poznatky všech religií pramení ve vědmovském učení.

Každá religie filtrovala poznatky v souladu s vědomím národa, který obýval tu či onu zemi, ale tak, aby se nevědoucí nedozvěděli příliš moc. To by v nich mohlo probudit zájem o své individuální vědomí a pomoci jim dostat se z masy biorobotů. Právě proto Říše Nejmocnějších Vědem má ráda celou Zem a studuje všechny vědomosti. Aby vytvořila možnost Velkodušnosti, čili růstu duše, z pouhé masky do Veliké duše (právě toto je význam slova velkodušnost). Magie je věda všech věd a religie všech religií, a proto má v sobě zrnko, ze kterého se dá vypěstovat zahrada. Chápeme hloubku a možnosti těch poznatků, které se nám otevírají den co den.

Říše Nejmocnějších Vědem pořádá obřady zasvěcení do vědem a vědmáků. Zasvěcení do vědem nebo vědmáků není obřadem zřeknutí se toho či onoho egregoru (například zřeknutí se Krista), nevypadá to jako podříznutí kohouta na hřbitově. Pokud vám čaroděj řekne o nutnosti se zřeknout nebo naopak, že zasvěcuje pouze muslimy nebo pouze křesťany, je neznalý.

Zasvěcení do vědem a vědmáků v ŘNV je za prvé vstupem do Říše, za druhé získáním Síly 4 živlů, za třetí vědmovským kanálem, kde se nacházejí poznatky vědem a vědmáků o časové a prostorové hloubce, za čtvrté je kanálem Stvořitele. Je to skutečné zasvěcení do vědem a vědmáků a samozřejmě odpovědnost a povinnosti. Existují knihy a videa z konferencí o zasvěcení, které dávají představu, co takové zasvěcení vůbec je, neboť neznalost vyvolává nepochopitelné, podivné a někdy i nebezpečné obřady zasvěcení.

Říše Nejmocnějších Vědem zasvěcuje do Háje. Co je Háj Říše?

Империя Сильнейших Ведьм посвящает в Рощу

Jsou tací, kteří se zatím nepřiblížili k magii, ale dobře chápou potřebu zlepšení kvality života na Zemi. Tito lidé nejsou připraveni k zasvěcení do vědem, ale do vědmovského Háje vstoupit určitě mohou. Háj znamená možnost růstu ve spojení se silnou organizací vědem. Je to ochrana, podpora a pomoc od egregoru Říše Nejmocnějších Vědem.

Říše Nejmocnějších Vědem je jednotná organizace pro všechny, kdo se zabývá magií a čarodějnictvím nezávisle na směru magie, národnosti a náboženství. V Říši Nejmocnějších Vědem probíhá výuka magie, studujeme všechny směry magie a čarodějnictví, zdokonalujeme se den co den. Ve všech zemích seriózní vědmy a vědmáci vstupují do ŘNV za účelem hlubšího poznávání vědmovství a pomoci Zemi. Připojení k Říši je dnes zdůrazněním postavení vědmy. Proto mnozí lidé, kteří vyhledávají magickou pomoc, ptají se na zasvěcení právě v ŘNV u Aleny Polyň.

Alena Polyň je autorkou magických knih, tvůrkyní nevětšího na Světe množství orákulů a je jediným člověkem, který otevřel pro všechny magii Tarotů a předvedl důkaz neplnohodnotnosti klasických balíčků tarotových karet z energetického hlediska. Úplný balíček 111 tarotových karet byl vydán právě Alenou Polyň. Na webových stránkách je spousta studijních video materiálů. Starší dcera Kristina Mandragora vydala svou první knihu v 14 letech. To vše svědčí o možnosti růstu a vývoje v magii na základě poznání Silné Vědmovské Dynastie.

Žáci Aleny Polyň již vydávají své vlastní knihy a karty, mají své magické účty na stránkách ŘNV. Studium magie a čarodějnictví v Říši je plnohodnotný hluboký přístup, který obsahuje všechny směry. Tady se teorie proplétá s praxí, rodí silné vědmy a vědmáky a zvedá Sílu rodových vědem.

Často kladená otázka

Potřebuje vědma nebo vědmák, který má rodovou vědmovskou Sílu, čili zděděnou magickou Sílu, zasvěcení do vědem? Ano, potřebuje. Jak bylo napsáno výše, zasvěcení do vědem v ŘNV je vstupem do Jednotného vědmovského kanálu a zároveň možností získat hlubší poznatky, a mimo jiné i komunikace s kolegy a výměna zkušeností.

Velký rozsah Říše Nejmocnějších Vědem vidí všichni a ŘNV se stala svým způsobem matkou všech vědem a vědmáků, jenom šarlatáni se vyhýbají vstupu do Říše, neboť studium magie a čarodějnictví nepotřebují. Pokud vyhledáváte pomoc vědmy, vždy zjistěte, zda patří do Říše, můžete napsat nám upřesňující dopis, neboť všichni seriózní vědmy a vědmáci jsou uvnitř Říše Nejmocnějších Vědem. Vědma se učí celý život, neboť poznávání magie a čarodějnictví nemá meze, právě proto všichni seriózní praktici vstupují do ŘNV. Pro poskytování pomoci lidem bylo otevřeno Parapsychologické centrum Aleny Polyň v Moskvě, kde ordinují vědminy žáci.


Для желающих пройти Посвящение в ведьмы и ведуны

Для желающих войти в Рощу Империи

Об Алёне Полынь Отзывы Пресс-центр / СМИ о нас Контакты