A Legerősebb Boszorkányok Birodalmáról (HU)

A Legerősebb Boszorkányok Birodalma a világ egyetlen nemzetközi szintű okkult szervezete.

Потомственная ведьма Алёна Полынь

Az LBB alapítója Aljona Polinyörökletes boszorkány. A generációk közötti kapcsolat, ami alapján valaki örökletes boszorkánynak nevezheti magát, nálunk nem csupán mese. Nagymamám Nemesi boszorkányok köréből származik. Ma pedig már saját lányaim folytatják a Boszorkány dinasztiát.

A társadalomban kialakult kép a boszorkát tanulatlan, goromba, emberkerülő nőként vagy öregasszonyként festi le, aki éjjel-nappal valahol a temetőben vagy a tűzhely fölött varázsol. Tisztázni szeretném tehát a dolgokat, mert a régi és helyes értelmezés odaveszett. A boszorkány az anyagok tudója. A boszorkányok a lakosság különböző rétegeiben, többek között a nemesek között is előfordultak. Az emberek képzeletében azonban csupán a falusi mágia és a mezítláb, majdhogy nem rongyokat viselő vénasszony maradt meg. Mindeközben az arisztokraták elszántan gyakorolták az okkultizmust és okkult szervezeteket hoztak létre. A nemesek varázslata és mágiája sokban különbözött a falvakban gyakorolt mágiától. A megismerés szintje, a világteremtés alapos tanulmányozásának lehetősége és a mágia mint tudomány iránti érdeklődés, mind a nemesség jellemzői voltak. Természetesen, a szertartások is eltértek, más Erővel bírtak és más célt szolgáltak, hiszen az életkörülmények mindig is kifejtették hatásukat a világnézet kialakulására.

Minden nemzet kultúrája számos, mély ismerettel rendelkezik. A különböző státuszú emberek és népek mágiája ugyanabból a Forrásból – az Eredetből ¬– származik. A Legerősebb Boszorkányok Birodalma pedig az Eredet Erején veszi alapul. A Földet nem országokra, hanem egyszerűen részekre tagoljuk, mert értjük, hogy a Föld egy oszthatatlan egész. Bármely ország ismeretei, bármely nemzet mágiája az, ami alapos tanulmányozásra szorul. Sok minden elveszett, de nem véglegesen. Az LBB feleleveníti a múltbéli boszorkányság ismereteit és saját mágikus feljegyzéseket készít.

Mivel foglalkozik a Legerősebb Boszorkányok Birodalma?

Чем занимается Империя Сильнейших Ведьм?

A Legerősebb Boszorkányok Birodalmának fő célja a Föld életfolyamatainak és azon látó emberek létminőségének javítása, akikre szükség van a Földön való együttműködésekhez. Mi által javíthatók a Föld életfolyamatai és az ember létminősége?

Azon tudás által, amelyet az LBB boszorkái és boszorkánymesterei gyakorlati úton a Földdel kapcsolatban alkalmaznak. Továbbá a Földnek nyújtott fizikai segítség révén is. Vagyis a Vörös könyvben szereplő fák és virágok ültetésével. Ugyanakkor nem csupán egyszerű, hanem szertartásos ültetés segítségével, amely nemcsak zöldíti a Földet, hanem energetikailag gazdag rituálékkal helyreállítja azt.

A mágia és varázslat mélyenszántó tanulmányozása lehetővé teszi a Birodalom boszorkái és boszorkánymesterei számára, hogy a mágikus tudást nemcsak saját és szeretteik, hanem országaik, de akár az egész Földön való életminőség javítására alkalmazzák.

Az emberiség világnézetét sokfajta vallás szövi át, ám a Legerősebb Boszorkányok Birodalma az összes tudás egyetlen Eredetét hirdeti. Minden vallás valamilyen tudástáron alapszik és bizonyos céllal rendelkezik. E cél az emberi tudatra való különböző hatás gyakorlása. Mi egy vallást sem tagadunk; azt hirdetjük, hogy minden az egész része. Amikor új vallásokat teremt, egyik vagy másik Istenhez fordul segítségért, az embernek értenie kell, hogy mindennek egyetlen forrása van, mégpedig az Eredet. A lét és nemlét Eredete. Bármely országgal szembeni ellenszenvünk a Föld egy részének megtagadása, ami ugyanaz, mintha testünk valamely részét nem kedvelnénk. Azáltal, hogy hamisnak nevezünk egy vallást, igaznak nyílvánítunk egy másikat és ezzel megsértjük valamely vallást követők vagy Istenben hívők érzelmeit, a tudatlanság zsákutcája felé haladunk. Az összes vallás tudása a boszorkányság tanításaiból ered.

Minden egyes vallás úgy szűrte át ezeket az ismereteket, hogy azok valamely ország lakosságának gondolkodásmódjához illeszkedjenek és hogy a tudatlanok ne juthassanak több ismerethez a kelleténél, ellenben érdeklődésük ébredhet saját egyéniségük iránt, így kiléphetnének a biorobotok tömegéből. A Legerősebb Boszorkányok Birodalma éppen ezért szereti az egész Földet és tanulmányozza annak összes tudását. Annak érdekében, hogy létrehozza a Nagylelkűség lehetőségét, azaz a lélek álarcból Nagyba való növekedését (ezt a jelentést hordozza a nagylelkűség szó). A mágia a tudományok tudománya, a vallások vallása. Ez pedig azt jelenti, hogy megtalálható benne az a mag, melyet elültetvén kertet lehet növesztetni. Mi megértjük a napról-napra elénk táruló tudás mélységét és lehetőségeit.

A Legerősebb Boszorkányok Birodalma boszorkány- és boszorkánymester-avatásokat végez. A boszorkány- vagy boszorkánymester-avatás nem jelenti valamely egregor lemondását (például Krisztus tagadása), esetleg kakasok temetőben való levágását. Hogyha egy varázsló tagadásról beszél, vagy azt állítja, hogy csak muzulmánokat vagy keresztényeket avat, akkor ez az ember tudatlan.

A boszorkány- és boszorkánymester-avatás az LBB-nél elsősorban a Birodalomba való belépést, másodsorban, a Négy elem erejének megszerzését, harmadsorban a boszorkányság csatornájának – ahol a boszorkányok és boszorkánymesterek tudása tér- és időbeli mélységet nyer – és negyedsorban a Teremtő csatornájának megszerzését jelenti. Ez pedig valódi boszorkány- és boszorkánymester-avatást és természetesen felelősséget és kötelességeket jelent. Az avatás megismerése érdekében könyveket és videokonferenciákat hoztak létre, amelyek bemutatják a boszorkány avatás lényegét, mivel a tudatlanság értelmetlenséget, furcsa, esetenként pedig akár veszélyes avatásokat is eredményez.

A Ligetbe való beavatás a Legerősebb Boszorkányok Birodalma által. Mi a Birodalom Ligete?

Империя Сильнейших Ведьм посвящает в Рощу

Vannak olyanok, akik egyelőre távol állnak a mágiától, de tökéletesen megértik, hogy szükség van a Földön való életminőség javítására. Ezek az emberek még nem állnak készen a boszorkányavatásra, azonban arra igen, hogy belépjenek a boszorkány Ligetbe. A Ligetben a boszorkányok erős körével való szoros kapcsolat teszi lehetővé a növekedést. Ez pedig a Legerősebb Boszorkányok Birodalmának egregorától kapott védelem, támogatás és segítség.

A Legerősebb Boszorkányok Birodalma egy egységes szervezet mindazok számára, akik mágiával és varázslattal foglalkoznak, a mágia irányzatától, nemzetiségüktől és hitvallásuktól függetlenül. A Legerősebb Boszorkányok Birodalmában foglalkozások folynak, ahol a mágia összes irányzatát tanuljuk és napról-napra tökéletesítjük magunkat. A világ összes országának komolyabb boszorkányai és boszorkánymesterei lépnek az LBB soraiba, hogy mélyebben tanulmányozhassák a boszorkányságot és a Föld segítését. A Birodalomba való belépés mára már a boszorkányok státuszának megerősítésévé vált. Ezért sokan azok közül, akik boszorkányokhoz és varázslókhoz fordulnak segítségért, az LBB-nél, Aljona Polinytól hallanak az avatásról.

Aljona Poliny számos varázskönyv szerzője, a világ legtöbb jóskönyvének megalkotója és ő az egyetlen, aki bemutatta mindenkinek a Taro kártyák mágiáját. Bebizonyította a klasszikus Taro kártyák alkalmatlanságát energetikai szempontból. A 111 darabos teljes Taro kártyacsomag Aljona Polinynak köszönhetően jelent meg. A honlap rengeteg oktatóvideót tartalmaz. Idősebb lánya, Krisztyina Mandragora első könyvét 14 évesen adta ki. Mindez az Erős Boszorkány Dinasztia tudásán alapuló mágiában való növekedés és fejlődés lehetőségét tanúsítja.

Aljona Poliny diákjai ma már saját könyveket és kártyákat adnak ki, saját fogadószobával rendelkeznek az LBB honlapján. Mágia és varázslat oktatása a Birodalomban egy olyan teljeskörű mély módszer, amely minden irányzattal rendelkezik. Ahol az elmélet egybefonódik a gyakorlattal és erőteljes boszorkányokat és boszorkánymestereket eredményez, ezzel felkeltve az örökletes boszorkányok Erejét.

Gyakori kérdés

Szüksége van-e egy örökölt boszorkány Erővel, azaz mágikus Erővel rendelkező boszorkánynak vagy boszorkánymesternek átesnie a boszorkány avatáson? Igen, szüksége van rá. A fent leírtaknak megfelelően, az LBB boszorkányfavatása a Boszorkányság egyetlen csatornájába való belépést, továbbá mélyebb tudás megszerzésének lehetőségét, ezenfelül ez jelenti a hasonlóan gondolkodókkal való társalgást és a feljegyzésekkel való cserét.

A Legerősebb Boszorkányok Birodalmának nagysága mindenki számára nyílvánvalóvá vált és az LBB a boszorkányok és boszorkánymesterek egyfajta anyjává vált. Csupán a csalók óvakodnak a Birodalomba való belépéstől, mivel nekik nincs szükségük a mágiára és varázslatra való tanulásra. Ha boszorkányhoz fordul segítségért, mindig járjon utána, hogy tagja-e a Birodalomnak. Akár nekünk is írhat egy levelet, melyben megtudhatja az igazat, hiszen az összes komoly boszorkány és boszorkánymester tagja a Legerősebb Boszorkányok Birodalmának. A boszorkány egész életén keresztül tanul, ugyanis a mágia és varázslat ismerete határtalan. Ez az oka annak, hogy minden komoly mágiát gyakorló belép az LBB-be. Aljona Poliny Parapszichológiai központja Moszkvában nyújt segítséget a boszorkány tanoncoknak.


Для желающих пройти Посвящение в ведьмы и ведуны

Для желающих войти в Рощу Империи

Об Алёне Полынь Отзывы Пресс-центр / СМИ о нас Контакты