Stipriausių Raganų Imperija

Straipsniai lietuvių kalba

Stipriausių Raganų Imperija – vienintelė tarptautinio lygio okultinė organizacija

Потомственная ведьма Алёна Полынь

Stipriausių Raganų Imperijos (toliau –SRI) įkūrėja – iš savo Giminės galias paveldėjusi ragana Aliona Polyn. Ir tai nėra tušti žodžiai. Teisę vadintis Giminės galias paveldėjusia ragana duoda stiprus Giminės kartų ryšys. Mano močiutė kilusi iš kilmingos raganų Giminės, o šiandien jau mano dukterys tęsia raganų Dinastiją.

Visuomenėje susiformavęs raganos įvaizdis – gruboka neišsilavinusi moteris, senė, kuri atsiskyrusi nuo visų dieną naktį buria kur nors kapinėse ar už pečiaus. Noriu tai išaiškinti, nes teisingas supratimas seniai prarastas. Pats žodis ragana reiškia moterį, suprantančią materiją (aut.past. – rus. „ведьма“: „ведающая“ – žinanti, „мать“ – materija, motina; lietuviškai „ragana“ - nuo žodžio „regėti“ daugiau nei kiti). Savaime suprantama, jog raganos buvo visuose visuomenės sluoksniuose, aukštuomenėje taip pat. Bet iki mūsų laikų išliko tik kaimo magija ir basakojės bobutės su vyžom. Tarp kitko, aukštuomenė juk taip pat labai stipriai užsiėmė okultizmu, kūrė okultines organizacijas. Aukštuomenės magija ir ritualai labai stipriai skyrėsi nuo kaimo magijos. Žinių gilumas, galimybė rimtai gilintis į visatos kūrimo procesus ir susidomėjimas magija, kaip mokslu, - kaip tik tai ir buvo būdinga aukštuomenei (aut. past. – rus. „знать“ – reiškia ir „aukštuomenė“, ir „žinoti“). Be abejonės, ir jų ritualai turėjo kitokią Jėgą, buvo kitos pakraipos, juk gyvenamoji vieta visada formuoja žmogaus pasaulėžiūrą.


Visų tautų kultūrose yra daug giluminių žinių, tačiau skirtingo žmonių statuso ir skirtingų šalių magija vis tiek yra iš vieno Šaltinio – Kūrėjo (aut.past. - rus. „Изначалье“). Būtent Pirminio Kūrėjo Jėga ir yra Stipriausių Raganų Imperijos pagrindas. Mes nedalinam Žemės į valstybes, tik į kryptis, nes suprantame, kad Žemė yra vienas nedalomas kūnas. Visų šalių žinios, visų tautų magija yra tai, ką būtina išsamiai nagrinėti. Daug kas prarasta, tačiau ne negrįžtamai. SRI kelia žinias iš praeities ir formuoja savo magijos įgūdžius.

Ką veikia Stipriausių Raganų Imperija?

Чем занимается Империя Сильнейших Ведьм?

Pagrindinė Stipriausių Raganų Imperijos (toliau – SRI) užduotis –gyvybinių Žemės funkcijų ir sąmoningo žmogaus gyvenimo kokybės gerinimas. Sąmoningo žmogaus - tai yra to, kuris yra būtinas Žemei, su kuriuo ji galėtų bendradarbiauti.

Dėl ko gi gerėja Žemės gyvybinės funkcijos ir žmogaus gyvenimo kokybė? Jos gerėja dėl to, kad Žemės atžvilgiu SRI raganos ir žiniuoniai praktikoje pritaiko turimas žinias. Taip pat dėl to, kad fiziškai padeda Žemei - tai yra sodina medžius ir gėles iš Raudonosios knygos. Medžių ir gėlių sodinimas vyksta ne įprastu būdu, o kartu su apeigomis, ir tai suteikia ne tik žalią rūbą Žemei, bet ir energetiškai stiprius ritualus, kurie padeda atsistatyti, atsigauti Žemei.

Gilus magijos ir kerų studijavimas padeda Imperijos raganoms ir raganiams naudoti magijos žinias ne tik savo ir savo artimųjų gyvenimo kokybei gerinti, bet ir tų šalių, kuriose jie gyvena, o taip pat ir visos Žemės.

Į žmonių pasaulėžiūrą įrašyta daugybė religijų, Stipriausių Raganų Imperija kalba apie vieną visų žinių Šaltinį. Bet kuri religija yra sukurta vienų ar kitų žinių pagrindu ir visada turi tikslą. Tas tikslas – skirtingo pobūdžio poveikis žmogaus sąmonei. Mes neneigiame jokios religijos, mes kalbame apie tai, kad viskas yra vieninga. Kurdami vieną ar kitą religiją, kreipdamiesi į vieną ar kitą Dievą, jūs turite suprasti, kad viso to įsčios yra Pradžių Pradžia. Pradžių Pradžia viso to, kas matoma ir nematoma. Neapykanta kuriai nors šaliai yra Žemės dalies neigimas, tai yra tas pats, kas nemylėti vienos iš savo kūno dalių. Į vieną ar kitą religiją ar Dievą tikinčiųjų jausmų įžeidimas, kalbant apie jų religijos netobulumą, o kitos globalizavimas yra ne kas kita, o akligatviu pasibaigiantis neišmanymo kelias. Visų religijų žinios kilo iš vedinio (ne Indijos vedų, o vieno bendro išminčių mokymo – vert. past.) mokymo.

Kiekviena religija perfiltravo žinias pagal tos tautos sąmonę, kuri gyvena toje ar kitoje šalyje, bet įvertindama tai, kad neišmanantys nesužinotų to, kas imtų skatinti susidomėjimą savo asmenine sąmone ir atsiskyrimą nuo biorobotų masės. Būtent todėl Stipriausių Raganų Imperija myli visą Žemę ir studijuoja visas žinias. Tam, kad galėtų sukurti galimybę auginti savo Dvasią – iš lėliukės į didelę (būtent šią reikšmę turi žodis „великодушие“ – didelė dvasia, nors lietuviškai verčiamas, kaip „dosnus“). Magija yra visų mokslų mokslas ir visų religijų religija, o tai reiškia, kad ji turi tą sėklą, iš kurios galima užauginti sodą. Mes suprantame tų žinių, kurios kasdien mums atsiveria, gylį ir galimybes.

Stipriausių Raganų Imperija atlieka įšventinimus į raganas ir raganius. Įšventinimas – tai ne atsisakymo nuo vieno ar kito egregoro apeigos, pavyzdžiui, atsisakymo nuo Kristaus, ne gaidžio pjovimas kapinėse. Jeigu kerėtojas sako, kad reikia kažko atsisakyti arba atvirkščiai, kad įšventina tik musulmonus ar tik krikščionis, jis neišmanėlis.

Įšventinimas į raganas ir raganius SRI, tai, pirmiausia, įėjimas į pačią Imperiją, antra – keturių Stichijų Jėgos gavimas, trečia – žiniuonių kanalas, kur yra visų raganų ir raganių žinios, einančios gilyn į Laiką ir erdvę, ketvirta – Kūrėjo kanalas. Tai yra tikras įšventinimas į raganą ir raganių ir, žinoma, atsakomybė ir įsipareigojimai. Apie įšventinimą yra knygos ir video konferencijos, kad suprastumėte, kas gi apskritai yra tas įšventinimas į raganas, nes nežinojimas gimdo nesuprantamus, keistus, o kartais ir pavojingus, įšventinimus.

Stipriausių Raganų Imperija įšventina į Imperijos jaunuolyną. Kas gi tai yra?

Империя Сильнейших Ведьм посвящает в Рощу

Yra tie, kurie dar kol kas toli nuo magijos, bet puikiai supranta, kad būtina gerinti gyvenimo kokybę Žemėje. Šie žmonės nėra pasiruošę būti įšventinti į raganas, bet į žinančiųjų Jaunuolyną tikrai gali įstoti. Jaunuolynas – tai galimybė augti, prigludus prie stiprios raganų organizacijos. Tai Stipriausių Raganų Imperijos apsauga, palaikymas ir pagalba.

Stipriausių Raganų Imperija yra vieninga organizacija visiems, kurie praktikuoja magiją ir kerus, nepriklausomai nuo magijos rūšies, tautybės ir tikėjimo. Stipriausių Raganų Imperijoje vyksta magijos mokymai; mes, kasdien save tobulindami, gilinamės į visas magijos ir kerų rūšis. Visų šalių rimtos raganos įstoja į SRI tam, kad dar giliau pažintų magiją ir sužinotų, kaip padėti Žemei. Šiandien būti įšventintuoju Imperijoje reiškia pabrėžti savo raganos statusą. Todėl daugelis žmonių, kurie kreipiasi magiškos pagalbos į raganas ar raganius, sužino apie įšventinimą būtent į Imperiją pas Alioną Polyn.

Aliona Polyn yra magijos knygų autorė, paties didžiausio orakulų kiekio pasaulyje kūrėja ir vienintelis žmogus, atskleidęs Taro magiją visiems bei parodęs klasikinių Taro nepilnavertiškumą energijų atžvilgiu. Būtent Aliona Polyn išleido Pilną Taro kaladę 111 kortų. Imperijos interneto puslapyje yra daugybė mokomosios video medžiagos. Vyriausioji Alionos dukra Kristina Mandragora savo pirmąją knygą išleido būdama 14 metų. Visa tai kalba apie galimybę augti ir vystytis magijoje, kaip pagrindą gaunant stiprios raganų Dinastijos žinias.

Alionos Polyn mokiniai jau leidžia savo knygas ir kortas, turi magijos kabinetus SRI. Magijos ir kerų mokymai Imperijoje – tai pilnavertiškos ir gilios žinios, apimančios visas magijos rūšis, kur teorija persipina su praktika, išaugina galingas raganas ir raganius bei prikelia Giminės raganų Jėgą.

Dažnai užduodamas klausimas

Ar reikalingas raganai ar raganiui, turinčiam paveldėtą Giminės Jėgą, t.y. magišką Galią, įšventinimas į raganas? Taip, reikalingas. Kaip parašyta aukščiau, įšventinimas į raganas SRI - tai įėjimas į vieningą magijos kanalą, o taip pat galimybė gauti dar gilesnes žinias, be to, tai ir bendravimas su vienminčiais ir galimybė keistis savo įgūdžiais.

Stipriausių Raganų Imperijos mastas yra visiems gerai matomas ir SRI jau tapo tarsi motina visoms raganoms ir raganiams, tik šarlatanai vengia įsilieti į Imperijos gretas, nes magijos ir kerų mokymasis jiems nereikalingas. Visada įvertinkite, kreipdamiesi pagalbos į raganą, ar ji yra Imperijoje; jūs galite parašyti mums laišką ir pasitikslinti, nes visi galingiausi raganiai ir raganos yra Stipriausių Raganų Imperijoje. Ragana mokosi visą gyvenimą, nes magijos ir kerų žinios yra begalinės, būtent todėl visi, kas rimtai praktikuoja, įstoja į SRI.