Despre Imperiul Celor Mai Puternice Vrăjitoare (RO)

Imperiul Celor Mai Puternice Vrăjitoare este singura organizație ocultă la nivel internațional

Потомственная ведьма Алёна Полынь

Fondatoarea ICMPV, Aliona Polâni, se trage dintr-o familie de vrăjitoare. Legătura dintre generații care ne permite să spunem că și-a moștenit darul nu este doar o vorbă în vânt. Străbunica mea este reprezentantă a Familiei nobile de vrăjitoare, iar astăzi și fiicele mele continuă Dinastia vrăjitoarelor.

În societate s-a format o imagine a vrăjitoarei ca o femeie sau o babă needucată și grosolană care nu are viață publică, ci face vrăji undeva la cimitir sau la gura sobei ziua și noaptea. Aș dori să dau câteva explicații, deoarece o înțelegere corectă s-a pierdut în ziua de azi. O vrăjitoare reprezintă o persoană ce cunoaște materia, așadar, vrăjitoarele au făcut parte din pături diferite de populație, inclusiv din nobilime, însă lumea a reținut numai ideea vrăjii țărănești și a unei bătrâne desculțe, purtând opinci. Între timp, aristocrația s-a preocupat foarte mult de ocultism, înființând organizații oculte. Vrăjitoria și magia din nobilime au fost extrem de diferite în comparație cu vraja țărănească. Cunoștințele profunde, posibilitatea studierii serioase a universului și interesul față de magie ca știință sunt trăsăturile caracteristice tocmai pentru nobilime. Cu siguranță, și ritualurile în sine au avut o altă Putere și direcție, căci percepția lumii este mereu formată de ambianță.

Cultura tuturor popoarelor conține o multitudine de cunoștințe profunde, iar magia oamenilor cu statut diferit și din popoare diferite are oricum o singură Sursă – Primordialitate. Imperiul Celor Mai Puternice Vrăjitoare se bazează tocmai pe Puterea Primordialității. Noi nu divizăm Pământul în țări, ci numai în părți, înțelegând Pământul ca un corp întreg. Învățăturile oricărei țări, magia oricărui popor sunt ceea ce necesită studiu aprofundat. Multe s-au pierdut, însă nu definitiv. ICMPC înțelege învățăturile trecutului și face propriile cercetări în domeniul magiei.

Cu ce se ocupă Imperiul Celor Mai Puternice Vrăjitoare?

Чем занимается Империя Сильнейших Ведьм?

Obiectivul cel mai important și de bază al Imperiului Celor Mai Puternice Vrăjitoare este îmbunătățirea vieții pe Pământ și creșterea calității vieții oamenilor inițiați, care este necesară Pământului pentru contacte. Prin ce se îmbunătățesc viața Pământului și calitatea vieții omului?

Prin cunoștințele pe care vrăjitorii și vrăjitoarele ICMPV le aplică Pământului. Precum și prin ajutorul fizic pentru Pământ. Și anume plantarea copacilor și a florilor din Cartea Roșie. Nu numai plantarea, ci o plantare rituală ce contribuie la înverzirea Pământului, constituind și ritualuri puternic energetice pentru refacerea Pământului.

Studierea magiei și vrăjitoriei la un nivel foarte aprofundat le ajută pe vrăjitoarele și vrăjitorii Imperiului să-și aplice cunoștințele magice nu numai pentru îmbunătățirea vieții lor și a celor dragi, ci și a țărilor în care trăiesc, precum și a întregului Pământ.

În percepția umană asupra lumii sunt întipărite multe religii, iar Imepriul Celor Mai Puternice Vrăjitoare vorbește despre o unică Sursă a tuturor cunoștințelor. Orice religie se bazează pe o învățătură și are întotdeauna un scop – un anumit efect asupra omului. Noi nu negăm nicio religie, ci spunem că totul este unic. Creând o religie, recurgând la un Dumnezeu, trebuie să înțelegeți că pântecul totului este Primordialitatea. Primordialitatea întregului incarnat și neincarnat. Lipsa de iubire față de o țară înseamnă negarea unei părți a Pământului, este ca și cum nu ți-ai iubi o parte din corp. Insultarea sentimentelor celor care cred într-o religie sau într-un Dumnezeu prin afirmarea inconsistenței credinței lor și a globalizării alteia este o cărare ignorantă care nu duce nicăieri. Cunoștințele tuturor religiilor au ieșit din învățătura vrăjitorească.

Fiecare religie a filtrat cunoștințele conform conștiinței poporului care locuiește într-o anumită țară, însă așa încât cei neinițiați să nu afle ceea ce nu trebuie, fapt ce ar provoca interes față de propria conștiință și ieșirea din mulțimea bioroboților. Iată de ce Imperiul Celor Mai Puternice Vrăjitoare iubește întreg Pământul și studiează toate cunoștințele. Pentru a face posibilă Mărinimia, adică creșterea sufletului dintr-o mască într-un Mare suflet (tocmai acest lucru înseamnă cuvântul mărinimie). Magia este o știință a tuturor științelor și o religie a tuturor religiilor, prin urmare, conține acel sâmbure datorită căruia va putea crește o grădină. Noi înțelegem profunzimea și posibilitățile acelor cunoștințe care ni se dezvăluie zi de zi.

Imperiul Celor Mai Puternice Vrăjitoare efectuează inițieri pentru vrăjitori și vrăjitoare. Inițierea pentru vrăjitor sau vrăjitoare nu este un ritual al dezicerii de un egregor (de exemplu, Hristos), nu este tăierea cocoșului în cimitir. Dacă un vrăjitor vă povestește despre dezicere sau, din contra, inițiază numai musulmanii sau creștinii, acesta este un ignorant.

Inițierea pentru vrăjitoare și vrăjitori în ICMPV înseamnă, în primul rând, intrarea în Imperiu, în al doilea rând, este obținerea Puterii celor 4 stihii, în al treilea rând, accesul la canalul vrăjitoresc unde se menține cunoașterea vrăjitoarelor și vrăjitorilor a profunzimii de timp și spațiu, și în al patrulea rând, accesul la canalul Creatorului. Aceasta este inițierea reală pentru vrăjitoare sau vrăjitor și, bineînțeles, presupune responsabilități și obligații. Există cărți și conferințe video despre inițiere pentru a explica ce este, de fapt, inițierea pentru vrăjitoare, deoarece ignoranța naște inițieri care ar putea fi inexplicabile, bizare și uneori chiar periculoase.

Imperiul Celor Mai Puternice Vrăjitoare inițiază în Dumbravă. Ce înseamnă Dumbrava Imperiului?

Империя Сильнейших Ведьм посвящает в Рощу

Există cei care sunt deocamdată departe de magie, dar înțeleg foarte bine necesitatea de a îmbunătăți viața pe Pământ. Acei oameni nu sunt gata de a fi inițiați ca vrăjitori, însă pot intra fără nicio problemă în Dumbravă. Dumbrava înseamnă o posibilitate de a crește, alăturându-se unei organizații puternice de vrăjitoare. Este protecția, sprijinul și ajutorul din partea egregorului Imepriului Celor Mai Puternice Vrăjitoare.

Imperiul Celor Mai Puternice Vrăjitoare este o organizație comună pentru toți cei care se ocupă de magie și vrăjitorie, indiferent de ramura magiei, naționalitate și religie. În cadrul Imepriului Celor Mai Puternice Vrăjitoare au loc lecțiile de magie, noi studiem toate ramurile magiei și vrăjitoriei, perfecționându-ne în fiecare zi. În toate țările, vrăjitoarele și vrăjitorii intră în ICMPV cu scopul de a cunoaște mai profund vrăjitoria și de a ajuta Pământul. Astăzi, intrarea în Imperiu constituie deja sublinierea statutului de vrăjitoare. De aceea mulți dintre cei care recurg la vrăjitoare și vrăjitori pentru ajutorul magic află tocmai despre inițierea în ICMPV la Aliona Polâni.

Aliona Polâni este autor al cărților de magie, creator al celui mai mare număr de oracole din lume și singura persoană care a dezvăluit magia Taro pentru toți și a demonstrat deficiența cărților clasice Taro de energetică. Tocmai Aliona Polâni a publicat o cutie completă de 111 cărți Taro. Site-ul conține o multitudine de materiale video didactice. Fiica cea mai mare, Cristina Mandragora, și-a publicat prima carte la vârsta de 14 ani. Toate acestea atestă posibilitatea de a crește și de a se dezvolta în magie pe baza cunoașterii Puternicei Dinastii Vrăjitorești.

Discipolii Alionei Polâni își publică deja propriile cărți și au cabinete magice pe site-ul ICMPV. Studierea magiei și vrăjitoriei în Imperiu este o abordare deplină și profundă care cuprinde toate ramurile. Acolo unde teoria se îmbină cu practica, creând vrăjitoare și vrăjitori puternici și deșteptând Puterea vrăjitoarelor ereditare.

O întrebare privată

Dacă o vrăjitoare sau un vrăjitor care posedă Puterea vrăjitoarească ereditară, adică Puterea magică pe care a moștenit-o trebuie să fie inițiat ca vrăjitoare. Da, trebuie. După cum scrie mai sus, inițierea ca vrăjitoare în ICMPV constituie intrarea în Unicul canal vrăjitoresc, precum și posibilitatea de a obține cunoștințe mai profunde; în plus, este și comunicarea cu colegii și schimbul de proprii cercetări.

Dimensiunile mari ale Imperiului Celor Mai Puternice Vrăjitoare sunt evidente și ICMPV a devenit un fel de mamă pentru toți vrăjitorii și toate vrăjitoarele; numai escrocii evită intrarea în Imepriu, căci nu au nevoie de studierea magiei și a vrăjitoriei. Trebuie să țineți cont întotdeauna, recurgând la ajutorul unei vrăjitoare, dacă aceasta face parte din Imperiu, ne puteți scrie o scrisoare de precizare, deoarece toți vrăjitorii serioși sunt parte a Imperiului Celor Mai Puternice Vrăjitoare. Vrăjitoarea învață toată viața, fiindcă cunoașterea magiei și a vrăjitoriei nu are limite, de aceea toate practicile serioase intră în ICMPV. Pentru a ajuta oamenii, la Moscova activează Centrul parapsihologic al Alionei Polâni, în care oferă consultații discipolii vrăjitoarei.


Для желающих пройти Посвящение в ведьмы и ведуны

Для желающих войти в Рощу Империи

Об Алёне Полынь Отзывы Пресс-центр / СМИ о нас Контакты