En Güçlü Cadı İmparatorluğu hakkında (TR)

En Güçlü Cadı İmparatorluğu, dünya çapında faaliyet gösteren tek bir gizemli organizasyondur.

Потомственная ведьма Алёна Полынь

EGCİ kurucusu – cadı soyundan gelen Аlyona Polyn’dır. Cadı soyundan gelen denilme hakkı veren nesiller arası bağlantımız sadece sözde değil. Anneannem ünlü bir cadı soyundan gelmiş olup, kızlarım da günlerimizde Cadı Soyumuzu devam ediyorlar.

Halk arasında cadı imajı, insanlara açık olmayan ve gündüz gece mezarlık veya soba arkası bir köşede büyücülük yapan eğitimsiz, nezaketsiz bir kadın veya kocakarı olarak oluşturulmuştur. Bunun doğru bir anlamı şimdi kaybolmuş olduğu için bir açıklama yapmak istiyorum. Cadı, öz mesele bilen demek. Buna göre cadılar, soylular dahil olmak üzere, farklı topluluklarda yaşıyordu. Ama günümüzdeki insanların aklında cadı imajı, köylü büyücülük yapan çirkin giysili bir kocakarı olarak kalmıştır. Bu arada aristokrasi, gizemli organizasyonları kurarak çok geniş bir şekilde ökültizm yapıyordu. Soyluların yaptığı büyücülük ve sihirbazlığı, biliş derinliği, dünyamızı derin ve geniş bir şekilde öğrenme imkanı ve büyüye ilim olarak gösteren ilgiyle köylülerin yaptığı büyücülüğünden çok farklıydı. Tabii ki, kuttörenlerin güç ve yönü farklıydı. Çünkü insanların dünya anlayışı, yaşadığı ortamın etkisiyle oluşturulur.

Tüm halkların kültüründe birçok derin bilgi var; ama farklı seviyedeki insan ve halkların büyücülügünün Kaynağı tektir. Bu – Başlangıç’dır. Başlangıç gücü, En Güçlü Cadı İmparatorluğu’nuntemelidir. Dünyamızın tek bir cisim olduğunu anlayarak, Dünya’yı ülkeler olarak değil, sadece taraflar olarak bölüyoruz. Her ülkenin bilgisi ve her halkın büyüsü derin incelenmesini gerektiren şeylerdir. Çok şey kayboldu, ama geri döndürmez bir şekilde değil. EGCİ geçmişin büyücülüğe ilşkin bilgileri geri çıkarıyor ve kendi sihirsel çalışmaları yapıyor.

En Güçlü Cadı İmparatorluğu ne yapıyor?

Чем занимается Империя Сильнейших Ведьм?

En Güçlü Cadı İmparatorluğu’nun ana hedefleri – Dünya yaşamının iyileştirilmesi ve Dünya’ya etkileşim için gerekli olan bilgi sahibi insanların hayat kalitesinin artırılmasıdır. Dünya’nın yaşamı ve bilgi sahibi insanların hayat kalitesinin iyileşmesi ne ile sağlanır?

Bunlar, EGCİ mensupları olan büyücü kadın ve erkeklerin Dünya için uyguladığı hem bilgi, hem de fiziksel yardımıyla, özellikle kırmızı kitaptan ağaç ve çiçeklerin dikilmesiyle, sağlanır. Böyle bir dikilme, sıradan bir eylem olmadan, sadece Dünyanın yeşillendirilmesi değil, Dünyanın yenilenmesine yönelik güçlü enerji veren küttörenleri içeren bir törendir.

Büyücülük ve sihirbazlığın çok üstün seviyede öğrenmesi, EGCİ mensupları olan büyücü kadın ve erkeklere büyücü bilgileri sadece kendisi ve yakınların değil, yaşadığı ülkelerin ve tüm Dünyamızın yaşam kalitesini artırmak için uygulamaya yardım eder.

İnsanların dünya anlayışında birçok din vardır. Ama En Güçlü Cadı İmparatorluğu bütün bilgilerin tek bir Kaynağı olmasından bahsediyor. Her bir din bir ya da diğer bilgi temel olarak alır, ve onun her zaman bir amacı vardır. Amaç – insan bilincine çeşitli şekillerde etkilemektir. Biz herhangi bir din inkar etmeden sadece herşeyin bir olduğunu diyoruz. Bir ya da diğer bir din kurarak, bir ya da başka bir tanrıya hitab ederek, herşeyin temeli Başlangıç olduğunu anlamalısınız. Bütün varolan ve olmayan şeylerin Başlangıcı. Herhangi bir ülkeyi sevmemek Dünyanın bir parçasını inkar etmek demek, vücudunuzun bir parçasını sevmemek gibi. Bir ya da diğer din mensubu olan veya bir ya da diğer tanrıya inanan insanların onların dini inançlarının tutarsız olduğunu söylemekle ve başka bir dini dünyalaştırmakla duygularına sagısızlık göstermesi, çıkmaza giden bir saygısızlık yoludur. Bütün dinlere ilşkin bilgiler büyücü kuramlarından gelmişler.

Her dini bilgisi, bir ya da diğer bir ülkede yaşayan halkın bilincine uygun olacak ve kendi şahsi bilincine ilgi doğacağına ve robotlar biyokütlesinden çıkacağına sonuçlanacak bilgi sahibi olmayan insanların gerktiğinden daha fazla bilgi öğrenmesine imkan vermeyecek şekilde filtrelenmiştir. En Güçlü Cadı İmparatorluğu özellikle bu yüzden tüm Dünya’yı seviyor ve bütün bilgi inceliyor. Bunun amacı, Gönül Yüceliği, yani gönülün küçük halinden yücelme (işte bu yüçelik kelimesinin anlamı) imkanını kurmaktır. Büyücülük – tüm ilimlerden ana ilim ve tüm dinlerden ana din olduğundan dolayı, onun içinde bir bahçe yetiştirebilmesine yol açan bir çekirdek vardır demek. Günden güne ilerimizde açılan bilgilerin derinliğini ve verdiği imkanlarını anlıyoruz.

En Güçlü Cadı İmparatorluğu büyücü atanmasını yapar. Büyücü atanması, bir ya da diğer bir egregoru inkar etme (örneğin, Hz. İsa’yı inkar etme) ya da mezarlıkta horoz kesilme değil. Bir büyücü size inkar etmeyi söylüyor, veya, tam tersine, sadece Müslüman veya Hrıstiyan olan insanların atanmasını yapıyorsa, bu büyücü bilgisiz demek.

EGCİ’da büyücü atanması, birincisi, İmparatorluğa girme, ikincisi, 4 element Gücü alma, üçüncüsü, büyücü kadın ve erkeklerin zaman ve alan büyüklüğü hakında bilgisinin bulunduğu büyü kanalın alınması, dördüncüsü, Yaradan kanalıdır. Bu, gerçek cadı ve büycü atanması ve, elbette, görevlerden sorumluluktur. Büyücü atanmasının ne olduğunun anlamayı yardım eden birçok kitap ve vidyo konferans var, çünkü bilgisizlik, anlaşılmaz, tuhaf, ve bazen tehliketi atanmalara sebep olur.

En Güçlü Cadı İmparatorluğu, Bahçe’ye alımı yapar. İmparatorluk Bahçesi nedir?

Империя Сильнейших Ведьм посвящает в Рощу

Büyücülükten uzakta olan ama Dünya’da hayat iyileşme gerekliğini çok iyi anlayan insanlar var. Böyle insanlar büyücü atanmasına hazır olmadan büyücü Bahçesine pekâlâ girebilir. Bahçe, güçlü bir cadı organizasyon mensubu olup büyüme imkanı demek. Bu, En Güçlü Cadı İmparatorluğu egregorun koruma, destek ve yardımıdır.

En Güçlü Cadı İmparatorluğu, büyücülük dalı, uyrukluğu ve dine bağlı olmadan, büyücülük ve sihirbazlık yapan tüm insanlar için tek bir organizasyondur. En Güçlü Cadı İmparatorluğu’nda büyücülük dersleri verilir. Biz, bütün büyücülük ve sihirbazlık dallarını öğrenerek her gün geçtikçe kendimizi geliştiriyoruz. Bütün ülkelerde ciddi cadı ve büyücüler daha derin büyücülük öğrenmek ve Dünya’ya yardım etmek amacıyla EGCİ’ye giriyor. Günlerimizde İmparatorluğa girmesi bir cadı statüsünün vurgulanmasıdır. Bu yüzden cadı ve büyücülere yardım için başvuran birçok kişi özellikle EGCİ’de atanma hakkında Аlyona Polyn’dan öğreniyor.

Аlyona Polyn, büyülü kitapların yazarı, Dünyada en çok kahin kurucusu ve Taro büyüsünü herkes için açmış ve klasik Taro destesinin enerji bakış açısından kusurlu olduğunun ispatını gösteren tek bir insandır. Tam Taro 111 kart destesini asıl çıkaran Аlyona Polyn’dır. Sitede çok büyük sayıda eğitici vidyosu var. Büyük kızı Kristina Mandragora ilk kitabını 14 yasında yayımladı. Bütün bu şeyler, Güçlü Büyücü Soyu’nun bilgileri bazında büyücülükte büyüme ve gelişme imkanlarını gösteriyor.

Аlyona Polyn’ın öğrencileri daha kendi kitap ve kartları çıkarıyor ve EGCİ sitesinde kendi büyücü odalarına sahip oluyor. İmparatorluk’ta büyücülük ve sihirbazlık öğrenmesi , tüm dalları içeren eksiksiz ve derin bir yaklaşımdır. Burada teori ve pratik birleşmesi, güçlü cadı ve büyücüler yaratır ve cadı soyundan gelenlerin gücünü artırır.

Sıkça sorulan bir soru

Soyundan gelen büyü Gücü, yani, miras olarak kalan büyü Gücü, sahibi olan cadı veya büyücü için büyücü atanması gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Yukarıda yazıldığı gibi, EGCİ’da büyücü atanması, tek bir büyü kanalına girmesi ve daha derin bilgi alma imkanı olmakla birlikte hemfikirlerle iletişim ve tecrübe paylaşmasıdır.

En Güçlü Cadı İmparatorluğu’nun büyüklüğü herkes tarafından bilinir, ve EGCİ bütün cadı ve büyücülerin annesi gibi olmuştur. Sadece şarlatanlar İmparatorluğa girmekten kaçınıyor, çünkü büyücülük ve sihirbazlık öğrenmesi onlar için gerekli değil. Bir cadıya yardım için başvururken onun İmparatorluk mensubu olup olmamasını göz önünde tutunız. Açıklama almak için bize bir yazı yazabilirsiniz, çünkü tüm ciddi cadı ve büyücüler En Güçlü Cadı İmparatorluğu içindedir. Bir cadı, büyücülük ve sihirbazlık bilgisi sınırsız olduğu için, hayat boyunca eğitilir. Bu yüzden tüm ciddi uzmanlar EGCİ’ye giriyor. İnsanlara yardım etmek amacıyla, Moskova’da cadının öğrencileri çalıştığı Аlyona Polyn Parapsikolojik Merkezi açıldı.


Для желающих пройти Посвящение в ведьмы и ведуны

Для желающих войти в Рощу Империи

Об Алёне Полынь Отзывы Пресс-центр / СМИ о нас Контакты